1. DİYANET AKADEMİ

    1. İhtisas ve Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı

    2. Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı

    3. Eğitim Programları ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

    4. İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

    5. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı