Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

İlkeler ve Hedefler

​​​​a) Eğitime alınanlara mesleki yeterlik kazandırmak ve gelişimlerini sağlamak.

b) Eğitime alınanların bilimsel ve teknolojik alandaki yeni gelişmeler ile mesleki bilgi, görgü ve becerilerini geliştirerek hizmet içinde yetişmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve eğitime alınanları üst seviyedeki görevlere hazırlamak.

c) Kur'an-ı Kerim ve sünnet temelinde İslam medeniyetinin geçmiş birikimini de dikkate alarak aşırılıklardan uzak, kuşatıcı bir dil ekseninde İslam'ın bir bütün olarak doğru anlaşılmasına katkı sağlamak.

ç) Bir arada yaşama kültürüne sahip, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinen personel yetiştirmek.

d) Yurt içinde ve yurt dışında toplumun din hizmetleri alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yetkin din görevlileri yetiştirmek.

e) İnsan haklarına saygılı, özgüveni yüksek, yeniliklere açık, iletişim ve sosyal katılım becerileri gelişmiş personel yetiştirmek.

f) Akademideki eğitim faaliyetlerine katılanlara, Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, İslami ilimlerle ilgili temel kaynakları​​ ve güncel çalışmaları kullanabilme becerisi kazandırm​ak, bu bilgilerle dini konularda toplumun sorularına ve ihtiyaçlarına cevap verilebilmesini sağlamak.

g) Eğitime alınanların, sahih dini bilgiye dayalı tebliğ ve irşat metoduna sahip olmalarını sağlamak.

ğ) Başkanlığın cami dışı din hizmetleri ve yaygın din eğitimi alanlarında istihdam edilecek personele özel alan yeterlikleri kazandırmak.

h) Eğitime alınanlara çağın gerektirdiği teknolojik bilgi ve becerileri kazandırmak. 

ı) Eğitime alınanların Türk-İslam sanatlarına olan duyarlılık ve ilgisini artırmak.

i) Personelin yabancı dil becerilerini geliştirmek ve aktif olarak kullanmasını sağlamak.