Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
14.05.2018

PROGRAMLAR

Eğitim faaliyetleriyle bireyde istenilen davranış değişikliklerini gerçekleştirme amaçlanmaktadır.  İstenilen davranışları bireye kazandırmak ve istenmeyen davranışların oluşmasını önlemek için, eğitim-öğretimle ilgili faaliyetleri rastgelelikten, gelişigüzellikten kurtarıp önceden tasarlanmış olarak kontrol edilebilir biçimde, belli bir plana göre gerçekleştirmek gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmenin önemli bir şartı, iyi bir eğitim programı geliştirmektir.
 
Eğitim programı, eğitim-öğretimle ilgili bütün faaliyetleri kılavuzlar. Çünkü program, kime, ne, niçin, nasıl öğretilecek/kazandırılacak ve ne kadar öğretildi/kazandırıldı, sorularının cevaplarına bünyesinde yer veren bir bütündür.
 
Bütün bu değişimler/gelişmeler, program geliştirme çalışmalarının bir defada yapılıp bitirilecek bir iş olmadığı; aksine süreklilik arz eden bir çalışma olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.
 
İnsanlara din hakkında sahih bilgi sunarak onları aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu işi tamamen bilimsel bir yaklaşımla ele alıp gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
2004 yılından itibaren sürdürülmekte olan program geliştirme çalışmaları doğrultusunda konunun uzmanları ve akademisyenlerce bugünün ihtiyaçlarına yönelik söz konusu hizmetleri yarınlara taşıyacak eğitim programları hazırlanmıştır. Hazırlanan bu eğitim programlarına uygun ders kitapları, görsel ve işitsel eğitim materyalleri, eğitim seti (DVD) hazırlatılarak dağıtılmıştır.

Hizmet İçi Eğiti​m Programları​​​